УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

          УВАЖАЕМИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

            Имам честта и удоволствието да ви поздравя по повод 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юриста и съдебните служители.

Днес се навършват 143 години от приемането на Търновската конституция – първият основен закон на свободна България. Изпреварили в много отношения времето си, делегатите на Учредителното събрание полагат чрез нея фундаментите на това, което днес смятаме за модерна европейска правова държава - върховенството на закона, разделението на властите, гражданските права, неприкосновеността на личността, на частната собственост и кореспонденцията.

            Близо век и половина по-късно, подобни принципи отдавна не се смятат за „революционни“. Напротив – в голяма степен модерният свят ги приема за подразбиращи се. За даденост. Определени събития, на които ставаме свидетели днес по света (а и конкретни моменти от историята на самата България), обаче, следва да напомнят, че колкото и добър да е един закон, той остава без всякакво значение, когато липсват волята и смелостта да бъде прилаган.   

            Живеем във време на всепроникващ популизъм, когато умело подклажданите стихийни емоции често надделяват над здравия разум. Във време, когато индивидуалният интерес твърде често се поставя над принципите на общото благосъстояние. Увлечен в ежедневните професионални и лични грижи не е трудно човек да забрави, че дребните компромиси са като низ от малки капки, които с времето подкопават и най-здравата скала.

            Затова и наша отговорност и професионален дълг като юристи е да пазим тези фундаменти на съвременната държавност. За тях, нашите предци са платили с много кръв и страдания. Срутването на тези фундаменти би означавало потъване в мрачния свят на анархията и тиранията.

            На днешния ден бих искал да пожелая на всеки от вас крепко здраве, много професионални успехи и лично щастие. Останете винаги верни на своите принципи и приемайте всяка трудност като ново предизвикателство.

            Честит професионален празник!

 

16.04.2022 г.                                       

 /ЯНКО ЯНЕВ/

Административен ръководител

Председател на

Апелативен съд -Велико Търново